01.27 - 02.03.2023

Artists
Yitong Wang, Xianglong Li, Laney Lai, Yucheng Liao, Emmett Palaima, Tianxi Wang, Chengtao Yi, Nuo Jiang, Meijie Hu, d0n.xyz

Musicians
Ryan Scullin+Yaao, CassYao+Sylvia Ke, emptyflash, Caren Ye, Viola He, natefromfloral

Address
:iidrr Gallery, 162 Allen Street,New York, 10002


:iidrr Gallery

Hours:
Wed - Sun, 11:00 AM - 5:30 PM

Address:
162 Allen Street, New York, NY, USA 10002info@iidrr.com
©  iidrr2022