Winter Salon|pin-up Exhibition

01.06 - 01.13.2023

Artists

Nathan Harper, Tinglan Huang, Ellen Carpenter, Lauren Kolesinskas,Sha Luo, Yiran Xu, Fanyi Pan, Jonathan Johansen, Yimeng Sun,Francine Zhou, Yolanda He Yang, Flora Bai, Ruichao Jiang, Shan Shi, Wenhe Zhao, Wesley Fu, Xianglong Li, Asriel Zhang, Xiran Luo,Steven Uccello, Hanhui Guo, Renyue Zhang, Joe Piscopia, Grace Poppe, Xiaohan Ma, Luyao Chang, Yuming Chen, Jiatong Yao, Kostas Lales, Xuemeng Zhang, Chase Harris, Marly(Marz.Psd), Wenjia Wang, Tong Wang, Pei Ou, Nanxi Jin, Zhishen Li, Cecilie Mengel, Andy Yin, Yichen Zhou, Dawn Xintong Yang, Yifan Li, Di Gao, Tong Wu&Yuguang Zhang, Zhaohui Wang, Clover Li, Lorin Roser, Nina Kuo, Daisy Kong, Ruotai Tang, Silvia Muleo, Barbie Kim, Jingyao Huang, Zhanyi Chen

Address

:iidrr Gallery, 162 Allen Street,New York, 10002
:iidrr Gallery
Address:
162 Allen Street, New York, NY, USA 10002

Wed& Thurs & Fri 11a.m. -5p.m.
Sat& Sun noon - 5p.m.

info@iidrr.com
©  iidrr2020